ponedeljek, 21. september 2009

O blogu Bibliometrija

Blog je nastal vsaj iz dveh večjih razlogov:
  •  kot stranski produkt projekta, ki se nahaja pod  SICRIS  številko V5-0451 (A) z naslovom Ekspertne ocene in bibliometrijske metode: Dve strani istega kovanca? (CRP) pod vodstvom izr. prof. dr. Primoža Južniča,
  • zaradi  predstavitve področja bibliometrije širši javnosti in vsem zainteresiranim. 
Na blogu bomo torej predstavili tako vmesne kot končne rezultate raziskav, ki so nastali znotraj zgoraj omenjenega projekta. S tem bomo poizkušali zadostiti vsaj trem ciljem:
  • Pokazati javnosti, da smo odprti navzven in da lahko objavimo rezultate, še predno le ti izidejo v obliki formalnega znanstvenega ali strokovnega članka,
  • ponuditi možnost debate vsem, ki jih to področje zanima (raziskovalcem, znanstveni politiki ipd.),
  • pokazati financerju kaj počnemo tudi izven uradnih poročil, ki jih le ta zahteva.
Vzporedno z blogom smo odprli tudi Twitter kanal, kjer je mogoče brati kratke novice na področju bibliometrije in je dostopen tu: Bibliometrija tvit. Zaenkrat je mogoče na blogu Bibliometrija brati tudi RSS novice s področja bibliometrije iz naslednjih komunikacijskih kanalov: Scientometrics (ugledna mednarodna revija s področja bibliometrije), DIGG (priznan vir informacij od leta 2004), LibWorm (priznan agregator knjižničarskih RSS virov) in revija Journal of Informetrics (dokaj nova, a ugledna revija, prav tako s področja bibliometrije).

Aktivna avtorja objav na tem blogu bosta zaenkrat Miro Pušnik (direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani) in Tilen Mandelj (Oddelek za razvoj in elektronsko gradivo znotraj Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani). Avtorja se aktivno ukvarjata z raznovrstno problematiko znotraj knjižničarstva. Ostala člana zgoraj omenjene projektne skupine sta izr. prof. dr. Primož Južnič (predavatelj na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in priznan in uveljavljen avtor številnih publikacij na področju bibliometrije, verjetno tudi eden prvih, ki je na področje Slovenije prinesel tovrstno znanje) in dr. Matjaž Žaucer (bivši direktor CTK, bivši predavatelj na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se prav tako zelo aktivno posveča področju bibliometrije).

Ni komentarjev:

Objavite komentar